REDAKČNÁ RADA

Hlavný redaktor
Pavol Kochan - (Prešov, Slovenská republika)

Výkonný redaktor
Vasyľ Kuzmyk - (Prešov, Slovenská republika)

Zodpovedný redaktor obsahu a abstraktov v anglickej verzii
Viera Zozuľaková - (Prešov, Slovenská republika)

Technický redaktor
Ján Pilko - (Prešov, Slovenská republika)

Predseda Redakčnej rady
Ján Šafin - (Prešov, Slovenská republika)

Členovia Redakčnej rady
Viktor Beď (Užhorod, Ukrajina), Nikolaj Černokrak (Paríž, Francúzsko), George Dokos (USA), Tomáš Hangoni (Prešov, Slovenská republika), Vladimír Kocvár (Prešov, Slovenská republika), Konstantinos Nikolakopoulos (Mníchov, Nemecko), Bohuslav Kuzyšin (Prešov, Slovenská republika), Grigorios Papathomas (Grécka republika), Pavel Milko (Česká republika), Andrej Nikulin (Prešov, Slovenská republika), Radim Popovič (Belehrad, Srbská republika), Štefan Pružinský (Prešov, Slovenská republika), Štefan Šak (Prešov, Slovenská republika), Florin Tomoioaga (Rumunsko), Miroslav Župina (Prešov, Slovenská republika).