Vitajte na internetovej stránke vedeckého recenzovaného akademického časopisu Acta Patristica. Časopis vydáva Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Je otvorený všetkým humanitne zameraným témam, preto prijíma a uverejňuje pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky z oblasti patristiky a príbuzných teologických a ďalších humanitných vedných disciplín. Ponúka hodnotné analytické štúdie, informácie, recenzie, diskusné príspevky a správy medzinárodne uznávaných domácich a zahraničných prispievateľov v rámci najnovšieho vedeckého výskumu v oblasti humanitných vied nielen pre stredoeurópske akademické prostredie. Časopis je zameraný hlavne na oblasti patrológie, teológie, religionistiky, hermeneutiky, biblistiky, filozofie, pedagogiky, psychológie, sociológie, svetových a cirkevných dejín.

       Časopis vychádza dvakrát ročne (jún, december). Texty publikovaných príspevkov sú uverejňované v anglickom, slovenskom, nemeckom, gréckom, českom, ruskom, srbskom, poľskom a ukrajinskom jazyku.

       Na našej stránke nájdete informácie o možnom publikovaní v časopise, najnovšie číslo, staršie čísla v našom archíve, odkazy na ďalšie zaujímavé internetové stránky a kontakt na redakciu časopisu.

       Prajeme Vám príjemný virtuálny pobyt na našej stránke.